top of page

Olieudslip

Udfordringen

Hvert år sker der olieudslip i danske farvande, men kun de færreste udslip får større opmærksomhed, fordi olien sjældent rammer kysterne. Først når olien rammer kysten, kommer den offentlige opmærksomhed.

 

De danske kyster, havne og farvande har hidtil været forskånet for større olieudslip, men det er selvfølgelig ingen garanti for, at det ikke kan gå rigtig galt, hvis uheldet er ude. Erfaringerne viser også, at selv mindre olieudslip på få hundrede tons hidrørende fra skibes brændolietanke kan få store miljømæssige konsekvenser. Den voksende skibstrafik kan meget vel betyde, at vi i fremtiden vil se flere, men måske mindre olieudslip.

 

Vi har også set, at der sker ulykker og olieudslip fra skibe og tankanlæg i havne, både på grund af menneskelige fejl og på grund af tekniske havarier. Disse fejl vil fortsat ske, uanset automatisering og uddannelsesmæssige tiltag. Mange havne er i dag en integreret del af byernes rekreative miljø, og havnene er derfor meget sensitive overfor miljøbelastning selv i form af meget små olieudslip. Derfor kunne det være en god idé, at man nationalt indførte regler om, at visse skibstyper i udvalgte havne præventivt skulle anvende en flydespærring omkring skibet. 

10 - Galicien Coast.PNG
Waves
En Oplagt Løsning

Der er mange eksempler på et helt utilstrækkeligt havmiljøberedskab, som har resulteret i lang responstid og ineffektiv indsats når ulykken skete, med deraf følgende forværring af ulykken.

 

FLEX-FEB mener, at det skyldes, at man de fleste steder fortsat har baseret sit havmiljøberedskab på nogle få store specialskibe, som kræver særligt uddannede besætninger til at betjene specialudstyret. Det betyder lang responstid og et relativt begrænset beredskab, da det er omkostningstungt at opretholde et 24/7 beredskab med specialudstyrede enheder. 

 

Selv det bedste havmiljøberedskab kan ikke forhindre oileudslip eller forureningsulykker, men med et funktionelt havmiljøberedskab med fleksible miljøpramme, kan en bekæmpelsesindsats iværksættes hurtigt og effektivt - navnlig tæt på kysten, hvor betydningen af en effektiv indsats ikke kan overdrives. Når først forureningen rammer kysten, skal der opsamles op til 60 gange mere materiale, end hvis forureningen var opsamlet til søs.

 

FLEX-FEB har det synspunkt, at mange havmiljøberedskaber vil kunne styrkes betydeligt – og til en væsentligt lavere omkostning - hvis man organiserede sit havmiljøberedskab funktionelt og indtænkte anvendelse af fleksible miljøpramme og lipofile flydespærringer.

 

Du kan læse mere om olieudslip i FLEX-FEB’s White

Paper, som kan downloades ved at klikke her

bottom of page