top of page

Tang og Ålegræs

Problemet

Opskyllet tang og ålegræs udgør både en maritim miljøbelastning og en økonomisk byrde, såvel i Danmark som internationalt. 

 

Den rådne tang er meget ildelugtende, og tangen nedbrydes til kvælstof, der ledes tilbage i havet og virker som gødning på alger, der opblomstrer. Det giver iltsvind og forstyrrer den naturlige marine fauna.

 

Den ildelugtende tang betyder, at fine sandstrande ikke kan anvendes som badestrande. Det har en meget negativ indflydelse på både lokale indbyggere og turismen i de ramte områder med økonomisk nedgang til følge. Derfor arbejdes der på at vende denne udvikling.

 

Den opskyllede tang kan fjernes manuelt, men det er både tidskrævende og omkostningstungt. Hvis tangen skal fjernes med entreprenørmaskiner, medfører det en miljøbelastning på stranden fra entreprenørmaskinerne, og det betyder også, at der fjernes sand fra stranden sammen med tang og ålegræs.

Rådden Tang Februar 2020.jpg
Skärmavbild 2021-05-21 kl. 13.56.52.png
Fra Problem til Ressource

Det er naturligvis både økonomisk og miljømæssigt attraktivt, hvis man kan anvende tang og ålegræs industrielt, så det ikke blot er et affaldsprodukt, der er bekosteligt at fjerne.

I dag samles tang og ålegræs først op, når det kan ske fra kysten. Det betyder, at tangen/ålegræsset vil være iblandet en del sand, når det fjernes fra stranden, ligesom forrådnelsen ofte vil være begyndt. Sandet skal først skylles ud med vand og tangen/ålegræsset tørres, inden transport til videre forarbejdning. Udskylning af sand og tørring af tangen finder typisk sted på en mark i nærheden af stranden, og processen koster både tid og penge.

Opsamlingsprocessen kan optimeres ved at kanalisere tangen (tangledning) til nogle vel-egnede opsamlingssteder og/eller ved at opsamle tang til søs i stedet for at vente på, at tangen rammer kysten, hvor den blandes med sand og begynder at rådne.

Du kan læse mere om udfordringerne med

tang og ålegræs i FLEX-FEB’s White Paper,

som kan downloades ved at klikke her.

Tangledning

Tangledning kan gennemføres med to forskellige formål. Enten kan man prøve at kanalisere tangen til et ønsket opsamlingspunkt i land, eller også kan man prøve at opsamle tangen til søs ved at kanalisere tang/ålegræs frem til en fleksibel miljøpram.

 

Opsamling i land

Hvis det er muligt at kanalisere tangen til udvalgte opsamlingssteder i land, vil man kunne effektivisere opsamlingsprocessen og mindske miljøbelastningen på stranden fra store entreprenørmaskiner. Samtidig vil man kunne holde badestrandene fri for tang og understøtte den rekreative anvendelse strandområderne. 

 

Man kan lede tangen til opsamlingssteder med flydespærringer eller med en fast konstruktion.

 

 

Opsamling til søs

Opsamling af tang til søs er en meget attraktiv løsning. Det er en meget miljøvenlig løsning, da tang/ålegræs ikke rådner og nedbrydes til kvælstof, når det opsamles til søs. Der spares ressourcer på fjernelse af tang fra strandene, som også skånes for påvirkning af kørsel med tungt entreprenørmateriel, og der vil naturligvis ikke være behov for at rense tangen for sand.

Hertil kommer, at når tang/ålegræs opsamles til søs, vil det som råvare være af højere kvalitet, og dermed bedre egnet til videre industriel produktion.

 

Så vidt vides eksisterer der i dag ikke nogen kapaciteter, der er udviklet og bygget til at opsamle tang/ålegræs til søs. Det er baggrunden for, at FLEX-FEB sammen med Søby Værft har iværksat et projekt med at udvikle, designe og bygge en fleksibel miljøpram, som vil kunne løse denne opgave, og samtidig udgøre en funktionel kapacitet til opsamling i tilfælde af et olieudslip til søs. 

 

Læs mere om projektet med udvikling, design og bygning af den fleksible miljøpram her

bottom of page