top of page

Den fleksible miljøpram FEB-I skal testes i CFD simulering.

Opdateret: 30. jan. 2022

FLEX-FEB har indgået aftale med rådgivningsvirksomheden Aerotak om anvendelse af Computational Fluid Dynamics (CFD) analyse til belysning af FEB-I's stabilitet og bevægelse i søgang. Formålet med simuleringen er at evaluere prammens bevægelse i bølger og på lavt vand og visualisere resultaterne i en animation, og på denne baggrund foretage eventuelle nødvendige ændringer i designet af FEB-I.


Aerotak™ har flere års erfaring med at anvende simuleringer som en vigtig komponent i produktudvikling, designoptimering, samt skalering af skalamodeller og prototyper. Læs mere om Aerotak nedenfor:
13 visninger

Comments


bottom of page