top of page

Den fleksible miljøpram søsættes ved Søby Værft

Opdateret: 11. mar. 2022

Den fleksible miljøpram, FEB-I, blev den 28 FEB 2022 kontrolvejet og efterfølgende tilrigget og søsat i en tørdok på Søby Værft, hvorefter den gennemgik en række funktionstests af skimmer, skvalpeskotter og filtre m.v., som fungerede fint.


FEB-I viste sig (som ventet) at være en meget stabil platform, som kun krænger lidt, når to personer bevæger sig rundt på prammen. Ydermere har prammen en del ekstra opdriftskapacitet, således at der kan monteres eller medtages ekstra funktionsudstyr, uden at prammens dybgang overstiger 60 cm.


FLEX-FEB havde forud for søsætningen gennemført en række vellykkede afprøvninger af den specielle bælteskimmer, der er konstrueret til brug sammen med den fleksible miljøpram. Skimmeren viste sig også at fungere fint monteret på FEB-I, hvor den var tilsluttet prammens batteripakke og styresystem.


Næste skridt bliver egentlige søprøver i farvandet ud for Ærø i juni måned.


FEB-I i luften umiddelbart før søsætning.FEB-I i tørdokken med skimmer og flydespærring monteret.Skimmeren opsamler vand fra overfladen, som tømmes i prammens bundkar.

31 visninger

コメント


bottom of page