top of page

Projektstøtte til FLEX-FEB godkendt

Den 6. oktober 2020 behandlede MUDP-bestyrelsen de indsendte ansøgninger om projektstøtte, og den 26. oktober blev det offentliggjort, at projektet med udvikling, design og bygning af verdens første fleksible miljøpram var blandt de 36 projekter, der havde fået tildelt støtte.


Der var i alt 77 millioner kroner i MUDP-puljen til de 36 store og små miljøprojekter, der nu er klar til at udvikle innovative miljøteknologiske løsninger på nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer.Den 27. oktober fulgte FLEX-FEB og Søby Værft fulgte op på sagen ved at udsende en pressemeddelelse, hvor der blev givet lidt oplysninger om, hvad en fleksibel miljøpram egent er.

3 visninger

Comments


bottom of page