Projektstøtte til FLEX-FEB godkendt

Den 6. oktober 2020 behandlede MUDP-bestyrelsen de indsendte ansøgninger om projektstøtte, og den 26. oktober blev det offentliggjort, at projektet med udvikling, design og bygning af verdens første fleksible miljøpram var blandt de 36 projekter, der havde fået tildelt støtte.


Der var i alt 77 millioner kroner i MUDP-puljen til de 36 store og små miljøprojekter, der nu er klar til at udvikle innovative miljøteknologiske løsninger på nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer.Den 27. oktober fulgte FLEX-FEB og Søby Værft fulgte op på sagen ved at udsende en pressemeddelelse, hvor der blev givet lidt oplysninger om, hvad en fleksibel miljøpram egent er.

2 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Fyns Amts Avis bragte den 25. juni 2022 en artikel om den fleksible miljøpram med overskriften "En enkel og genial pram". Artiklen fortæller om baggrunden for den fleksible miljøpram, og hvordan pramm