top of page

Vellykkede søprøver af FEB-I

Opdateret: 19. apr. 2022I samarbejde med Ærø Søredningsforening og Dansk Søredningsselskab, gennemførte FLEX-FEB en række søprøver af den fleksible miljøpram, FEB-I, ud for Marstal i perioden 11 – 13 APR 2022. Formålet med søprøverne var, at teste FEB-I og funktionsudstyret under realistiske forhold, og gerne på kanten af begrænsningerne, og identificere mulige fejl, nødvendige justeringer og/eller forbedringer ved FEB-I og funktionsudstyr.


Forud for søprøverne var FEB-I’s elsystemer monteret og klargjort i de dertil indrettede lastrum, og funktionsudstyr og tilbehør (flydespærringer, overfladeskimmer, skvalpeskotter, dæksplader, sceptre, fortøjninger og fendere m.v.) stuvet i FEB-I’s bundkar, mens miljøprammen blev opbevaret ved Søby Værft.


Transporten fra Søby Værft til Marstal Havn foregik med almindelig lastbil, som let klarede på- og aflæsning, takket være FEB-I’s 20’ containerformat, og en samlet vægt, incl. funktionsudstyr og tilbehør på blot 1.300 kg.


I Marstal Havn blev FEB-I læsset af på kajen, og efter en kort instruktion riggede frivillige fra Ærø Søredningsforening og Dansk Søredningsselskab i Rudkøbing, hurtigt FEB-I til med funktionsudstyr og tilbehør, hvorefter den blev søsat fra kajen ved hjælp af lastbilens kran.


Bugsering af FEB-I fra Marstal Havn til og fra prøveområdet i farvandet mellem Ærø og Strynø foregik med Ærø Søredningsforenings fartøj ERRIA. I frisk vind (8 – 10 m/s) og bølger på op til 0,5 m kunne FEB-I uden problemer bugseres med overfladeskimmeren monteret agter ved en fart på 2,5 knob med vind og sø fra skiftende retninger.


I prøveområdet gennemførtes en række afprøvninger, inden FEB-I blev tilrigget med to flydespærringer (en i hver side) og slæbt i flydespærringerne mod vinden af ERRIA og en RIB fra Dansk Søredningsselskab, mens overfladeskimmeren opsamlede vand og popcorn (i stedet for olie) fra havoverfladen.


FEB-I tilrigget og søsat i Marstal Havn forud for søprøverne.


FEB-I bugseres til prøveområdet af ERRIA.


FEB-I med flydespærringer ombord.


Flydespærringer er monteret i stævnen af FEB-I og forbindes til en RIB.


To fartøjer trækker FEB-I i flydespærringer og omsejler forureningen mens overfladeskimmeren opsamler forurenet vand fra havoverfladen.


FEB-I tilbage i Marstal Havn og klar til afhentning efter veloverståede søprøver.


Såvel FEB-I som funktionsudstyret klarede søprøverne fint, hvilket bekræfter at konceptet med en eller flere miljøpramme opereret sammen med allerede tilgængelige fartøjer er helt rigtigt. Der blev samtidig også identificeret nogle forbedringsmuligheder, hvilket netop var formålet med FEB-I som testplatform og prøverne til søs.


Den succesfulde gennemførelse af søprøverne skyldes ikke mindst de frivillige redningsfolk fra Ærø Søredningsforening og Dansk Søredningsselskab i Rudkøbing, som ydede en værdifuld indsats – ligesom de gør, når sejlere kommer i nød i de indre danske farvande. FLEX-FEB skylder dem en stor tak for deres deltagelse i udviklingen af verdens første fleksible miljøpram.

53 visninger

Comments


bottom of page