top of page

Vellykket tests af sensorer for FEB-I

Opdateret: 23. feb. 2022

Når FEB-I indsættes i forbindelse med olieforurening til søs, vil olien typisk blive inddæmmet med flydespærringer, og det olieblandede vand opsamlet i FEB-I ved hjælp af den specialdesignede bælteskimmer. I FEB-I’s bundkar vil olien udskilles og samles øverst i bundkarret i kraft af den lavere massefylde, mens vandet vil søge mod bunden hvor det løber ud gennem et særligt filter i bundkarrets bund, som forhindrer at der løber olie tilbage i havet.


For at hindre olien i at nå helt ned til filteret og blokere dette, skal oliestanden i bundkarret løbende moniteres, således at skimmeren kan stanses og opsamlingen af olieblandet vand stoppes rettidigt.


FLEX-FEB har derfor, i samarbejde med en internationalt anerkendt producent af sensorer til industrielt brug, udført en række laboratorietests af sensorer i forskellige olie/vand-blandinger for at teste sensorernes kvalitet og pålidelighed, samt deres evne til at detektere forskellige typer olie i vand. Testene viste, at sensorerne kan detektere forskellige typer og opløsninger af olie i vand, og FLEX-FEB har på denne baggrund valgt den sensortype, der skal monteres og testes i større skala i FEB-I.


Her ses den tydelige forskel på dieselolie og vand og sensorerne, der er nedsænket i olie/vand-blandingen.


Her ses udskillelsen af dieselolie fra vandet, kort tid efter at dieselolien og vandet er pisket til en homogen væske. Sensorerne kan registrere de varierende koncentrationer af olie i vandet.

25 visninger

Commentaires


bottom of page