Vellykket tests af sensorer for FEB-I

Opdateret: 23. feb.

Når FEB-I indsættes i forbindelse med olieforurening til søs, vil olien typisk blive inddæmmet med flydespærringer, og det olieblandede vand opsamlet i FEB-I ved hjælp af den specialdesignede bælteskimmer. I FEB-I’s bundkar vil olien udskilles og samles øverst i bundkarret i kraft af den lavere massefylde, mens vandet vil søge mod bunden hvor det løber ud gennem et særligt filter i bundkarrets bund, som forhindrer at der løber olie tilbage i havet.


For at hindre olien i at nå helt ned til filteret og blokere dette, skal oliestanden i bundkarret løbende moniteres, således at skimmeren kan stanses og opsamlingen af olieblandet vand stoppes rettidigt.


FLEX-FEB har derfor, i samarbejde med en internationalt anerkendt producent af sensorer til industrielt brug, udført en række laboratorietests af sensorer i forskellige olie/vand-blandinger for at teste sensorernes kvalitet og pålidelighed, samt deres evne til at detektere forskellige typer olie i vand. Testene viste, at sensorerne kan detektere forskellige typer og opløsninger af olie i vand, og FLEX-FEB har på denne baggrund valgt den sensortype, der skal monteres og testes i større skala i FEB-I.


Her ses den tydelige forskel på dieselolie og vand og sensorerne, der er nedsænket i olie/vand-blandingen.


Her ses udskillelsen af dieselolie fra vandet, kort tid efter at dieselolien og vandet er pisket til en homogen væske. Sensorerne kan registrere de varierende koncentrationer af olie i vandet.

16 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Fyns Amts Avis bragte den 25. juni 2022 en artikel om den fleksible miljøpram med overskriften "En enkel og genial pram". Artiklen fortæller om baggrunden for den fleksible miljøpram, og hvordan pramm