top of page

Ydelser

FLEX-FEB’s idégrundlag er at være videnscenter for maritim miljøbeskyttelse, samt udvikle og tilbyde funktionsudstyr til maritim miljøbeskyttelse. 

 

Vi har solid erfaring med beredskabsmæssige problemstillinger, og har udviklet den funktionelle beredskabsmodel, der er det operative og konceptuelle grundlag for de fleksible miljøpramme. 

Maritim Miljørådgivning 

FLEX-FEB tilbyder rådgivning om maritim miljøbeskyttelse til bl.a. kommuner, havne, beredskabet, rederier og offshore sektoren. 

Efterspørgslen på maritim miljørådgivning har været voksende de senere år, bl.a. som følge af overgang til en risikobaseret dimensionering af beredskabet, urbanisering af mange havne og voksende offentlig opmærksomhed omkring de maritime, miljømæssige udfordringer. 

GettyImages-155417684.jpg
GettyImages-529223043.jpg
Maritim Beredskabsplanlægning 

FLEX-FEB tilbyder havne, myndigheder og kommuner udarbejdelse af økonomiberegnede beredskabsmodeller, der tager udgangspunkt i lovkrav og relevante maritime risikoscenarier.

 

Beredskabsmodellerne anvender den funktionelle tilgang, som sikrer et både godt og økonomisk attraktivt beredskab, der er lokalt forankret. 

Modellen er karakteriseret ved, at funktions-/indsættelsesudstyr og transportplatform er separate, så transportplatformen i dagligdagen kan anvendes til normal forekommende driftsopgaver.

Funktionsudstyret kan anvendes både som beredskabskapacitet og som et værktøj i den daglige, maritime miljøindsats.

Fleksible Miljøpramme 

FLEX-FEB ApS har udviklet og designet verdens første fleksible miljøpram, som bygges i samarbejde med Søby Værft A/S.

Den fleksible miljøpram kan i én arbejdsgang opsamle olieblandet vand eller andet overfladeaffald - som for eksempel plastic og tang - filtrere vandet og lede det rensede vand tilbage i havet.

Prammene er modulopbygget og fleksible, og kan derfor let konfigureres til at dække den enkelte kundes behov. Transport og håndtering af prammene kan let ske med allerede tilgængeligt udstyr – overalt i verden. I tillæg til den fleksible miljøpram udvikler FLEX-FEB løbende supplerende funktions- og periferiudstyr til konfiguration af prammene.

Den fleksible miljøpram er således en kapacitet, der i dagligdagen kan anvendes til at rense havne og kyststrækninger for overfladeaffald, samtidig med at den udgør et umiddelbart indsættelsesberedskab ved en lokal olieforurening.

NEWimage.png
bottom of page