top of page

Miljøstyrelsen har bevilget støtte til udvikling og bygning af verdens første fleksible miljøpram.

En fleksibel miljøpram kan i én arbejdsgang opsamle olieblandet vand, filtrere olien fra, lede det rensede vand tilbage i havet og opbevare olien, til den kan pumpes over i et tankanlæg og genan-vendes. Med denne teknologi vil der ikke længere være behov for særlige miljøskibe.


Prammens dybgang øges ikke, når den fyldes med olie, så prammen er særlig anvendelig på lægt vand, hvor bekæmpelse af olieforurening er den største udfordring.


Olieulykker ude på havet ender næsten altid med en større miljøtrussel mod kysterne. Det var til-fældet i Danmark ved Grønsundulykken i år 2001, ved det store olieudslip fra tankskibet Prestige ud for Nordspaniens kyst i år 2002, og senest i juli 2020 ved ulykken med et grundstødt japansk skib ud for Mauritius, hvor olieudslippet ramte verdens tredjestørste koralrev og truede hele områ-dets økosystem.


En fleksibel miljøpram er meget enkel i sin konstruktion og kan derfor indsættes lokalt af frivillige uden anvendelse af særlige miljøskibe og er derfor navnlig anvendelig, når kyster er truet af olie-forurening. Prammen kan også anvendes præventivt, eksempelvis ved Ship-To-Ship-operationer i Aalbæk Bugt for hurtigt at kunne bekæmpe olieforureningen ved kilden.


Prammen er fleksibel, og den kan derfor også opsamle tang, ålegræs og plastikaffald. Tang på ba-destrande er et voksende problem både globalt og i Danmark. Flere danske kystkommuner og virksomheder har derfor vist interesse i projektet, da der er både miljømæssige og kommercielle fordele ved at opsamle tang og ålegræs, inden det rammer stranden og begynder at rådne.

Projektet med udvikling og bygning af den fleksible miljøpram vil blive gennemført i samarbejde mellem Søby Værft A/S og start-up virksomheden FLEX-FEB ApS.

6 visninger

Comments


bottom of page